kölele?en ülke (ebook) 9786054656103
  • Comenzar a leer

KÖLELE?EN ÜLKE EBOOK


Valora este libro

$65.44

$62.17

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054656103
?lk önce geldiler komünistleri al?p götürdüler, ben sesimi ç?karmad?m. Beni ilgilendirmiyordu. Sonra Yahudileri ald?lar toplama kamplar?na, i?kenceye götürdüler, ben yine sesimi ç?karmad?m. Çünkü bana göre bir ?ey yoktu. Sonra sosyal demokratlar? vurmaya, hapse atmaya, toplama kamplar?na götürmeye ba?lad?lar. Ben yine sesimi ç?karmad?m. Çünkü bana dokunan yoktu. Bir gün kap?m çal?nd?. Beni al?p toplama kamp?na götürdüler: ??kenceye... Hiç kimse ses ç?karmad?. Çünkü ses ç?karacak kimse kalmam??t?... (Martin Niemöller, Alman Papaz) Asl?nda bu sözler bize de pek bir tan?d?k geldi, zaten gelmeli de, yak?n tarihe ?öyle bir göz gezdirince hani bir onlardan iki bunlardan zihniyetiyle önce koca bir ulusu korkuya bo?dular sonra sahte dincilenriyle insan?m?z? kendi türettikleri inanca yönelttiler, ?unu anl?yoruz ki oyun ayn?, sahne ayn? ama bir tek de?i?iklik var kültürler ve oyuncular...Peki ya ?imdi? S?ra sende mi acaba?!

Inseparables, comprar "KÖLELE?EN ÜLKE (EBOOK)" junto con:

Opiniones "KÖLELE?EN ÜLKE (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate