?ki yüzlü vezirler (ebook) 9786054337194
  • Comenzar a leer

?KI YÜZLÜ VEZIRLER EBOOK


Valora este libro

$43.55

$41.37

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054337194
Elinizdeki kitap; Osmanl? yönetiminde en etkin vazifelere getirilen insanlardan bir k?sm?n?n hayat?n? anlatmaktad?r. Seçilen insanlar yapt?klar? hizmetlerin yan?nda baz? yaramaz halleriyle gözler önüne serilmi?tir.?nsanlar?n akl?nda "Neden hep dönme-dev?irmelere a??rl?k verilmi?tir?" Sorusu vard?r. ??te, kitap bu sorunun cevab?n? ararken, olaylar? ele al??? ve üslubu ile de tarihi bir film tad?nda verir. Osmanl?'ya hizmet etmi? insanlardan on be?inin hayat? iyisiyle, daha çok da kötüsüyle anlat?lm??, yorumlar?n ço?u okuyucuya b?rak?lm??t?r.Bir bo?lu?u dolduraca??na inand???m?z bu kitab? elinizden b?rakamayacaks?n?z.

Inseparables, comprar "?KI YÜZLÜ VEZIRLER (EBOOK)" junto con:

Opiniones "?KI YÜZLÜ VEZIRLER (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate