i??k eri hac? bekta? veli (ebook) 2789785902348
  • Comenzar a leer

I??K ERI HAC? BEKTA? VELI EBOOK


Valora este libro

$65.40

$62.13

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 2789785902348
Bat?ni ekolün en önemli temsilcilerinden Hac? Bekta? Veli, Anadolu'da Müslümanl???n kabulü ve Eski Türk inanç ve adetleriyle ?slam dininin kayna?t?r?lmas?nda büyük rol oynam??t?r. Eserlerinde ve ibadetlerinde Türk dilini kullanm??, Türkçeyi yayg?nla?t?rmak ve ibadetleri de Türkçele?tirmek için mücadele etmi?tir. Bu nedenle birçok bask?ya gö?üs germek zorundad?r. Ö?retisine ait önemli batini s?rlar bar?nd?ran ba?ta Makalat olmak üzere birçok eser b?rakm??t?r. Bu kitapta Makalat isimli eserinin ezoterik aç?klamas?yla beraber, Hac? Bekta?'?n hayat?, Bekta?i ö?retisinin sembolleri, K?rk Makam, Tanr? kavram? gibi pek çok konu ele al?nm??t?r.

Inseparables, comprar "I??K ERI HAC? BEKTA? VELI (EBOOK)" junto con:

Opiniones "I??K ERI HAC? BEKTA? VELI (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate