gizli yönleriyle atatürk (ebook) 2789785914204
  • Comenzar a leer

GIZLI YÖNLERIYLE ATATÜRK EBOOK


Valora este libro

$43.55

$41.37

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 2789785914204
Bu kitab? sadece bugünler için de?il, gelecek nesillere de bir an? olarak kalmas? için yay?nl?yoruz. Öyle bir an? ki, dünyan?n e?ini benzerini görmedi?i bir an?... Unutmamak ve unutturmamak için Atatürk ile ilgili bu bilgileri bir araya getirdik. Gelecek nesiller de okusun ve bu an?n?n pe?ini b?rakmas?n diye...Biz bu an?y? hiç unutmad?k ve unutmayaca??z. Bu an?y? unutturmak isteyenlere kar??, inad?na Ulu Önder Atatürk diye hayk?rmaya devam edece?iz.Bu kitab?m?zda Atatürk'ün s?rad??? özelliklerini farkl? bir bak?? aç?s?yla ele ald?k. Kitab?m?z?n ilerleyen sayfalar?nda sizlerin de çok aç?k bir ?ekilde görece?iniz gibi, "Atatürk gelece?i görüyordu" sözü bile az kalacak ve"Atatürkgelece?i görmekle kalm?yor adeta biliyordu" diyeceksiniz.Türkiye'de ilk kez, Tufan Öncesi Uygarl?klar ve Türkler5in kökeni ile ilgili ara?t?rmalar? gerçekle?tiren Mustafa Kemal Atatürk'ün gizli kalm?? yönlerini ilgiyle okuyacaks?n?z.

Inseparables, comprar "GIZLI YÖNLERIYLE ATATÜRK (EBOOK)" junto con:

Opiniones "GIZLI YÖNLERIYLE ATATÜRK (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate