2020 yeni ekonomi (ebook) 9786054182343
  • Comenzar a leer

2020 YENI EKONOMI EBOOK


Valora este libro

$65.44

$62.17

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054182343
Ekonomide büyük bir 'tufan' h?zla bize do?ru yakla??yor. Bildi?imiz anlamda dünya sona erecek. Fakat korkmaya gerek yok; felâkette ayakta kalmak mümkün. Hatta basit önlemlerle bu büyük y?k?m? hayat?n?z?n f?rsat?na dönü?türebilirsiniz.Ekonomik krizler neden art?k fakir ülkelerde de?il de zengin ve "geli?mi?" ülkelerde ç?k?yor? Sovyetler Birli?i y?k?ld?. Amerika da onunla ayn? yoldan m? gidiyor? Kapitalizm gerçekte nedir? Çin'de ceviz piyasas?nda bile balon var. Evet, bildi?imiz ceviz! Peki ya Türkiye? Bizim borsam?zda da balon olu?mu? olabilir mi? 'Batmayacak kadar büyük' bankalar '2008 Krizi'nden sonra usland?lar m?? Yeni finansal skandallar hangi alanlarda görülebilir? Bunlar?n 'Lost' dizisi ile ne ilgisi var?Büyük felâket kapitalizmi tamamen y?kacak m?? Dev dalgalara kar?? kendinizi nas?l koruyabilirsiniz? Sular çekildikten sonra hangi i? alanlar? yat?r?m yapmak için uygun olacak? Türkiye bu ortamda ne yapmal?? Ekonomi gazetecisi ve eski The Wall Street Journal muhabiri Erkan Öz, tüm bu sorular? yan?tl?yor

Inseparables, comprar "2020 YENI EKONOMI (EBOOK)" junto con:

Opiniones "2020 YENI EKONOMI (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate