%100 ruh gücü (ebook) 9786054182336
  • Comenzar a leer

%100 RUH GÜCÜ EBOOK


Valora este libro

$65.44

$62.17

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054182336
Kendinizdeki ruh gücünü tan?y?n...Hepimiz birer ruh varl???y?z. Kur'an'da Yaradan'?n emrindendir denilen Ruhsal Potansiyel hepimizde mevcut. Asl?nda ya?am?m?za yön veren, hatta ya?am?m?z? plânlay?p kaderimizi ?ekillendiren de ruhumuzdur. Her ?ey ruhta ye?erir, sonra bedenimize yans?r. Bütün rahats?zl?klar, mutsuzluklar, hepsi ruhumuzun sesini duyamayan bedenimizin ya?ad?klar?d?r. Ruhun sesini i?itmeyen beden rahats?zd?r, dengesizdir. i?te bu dengesizlik de bizim hayat?m?z? mahveden gerçek sebeptir.Yazar, her ?eyin kayna??n? bedende ve maddede arayan bizlere, yeni olmayan ama art?k unutulmu? bir gerçe?i, RUHUN GÜCÜNÜ hat?rlatarak; sa?l?kl?, ba?ar?l?, dengeli ve huzurlu bir hayat için teorik ve pratik uygulamalar? harmanlay?p sunuyor...

Inseparables, comprar "%100 RUH GÜCÜ (EBOOK)" junto con:

Opiniones "%100 RUH GÜCÜ (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate